Goverment of NepalNational Planning Commission SecretariatNational Development Volunteer Service (NDVS)

News and announcements

स्वयंसेवक छनाैटकाे अन्तिम
Read More
स्वयंसेवक जनशक्ति माग सम्बन्धमा
Read More
स्वयंसेवकको लागि अनलार्इन आवेदन गर्ने सम्बन्धी
Read More
मिति २०७२/१२/०९ पश्चात् सूचीकृत भइसकेका उम्मेदवारले पुन सूचीकृत हुनु
Read More

Read More